Σχετικά με το HEARD

4

PROJECT HEARD - 101080161 (CERV)

Τι είναι το CERV;

Το πρόγραμμα "Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες" (CERV) αποσκοπεί στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στόχος του είναι να συμβάλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Πώς ξεκινήσαμε;

Η πανδημία του ιού COVID-19 επηρέασε τη ζωή μας με πολλούς τρόπους και εκδηλώθηκε με πολλές ανεπιθύμητες μορφές, στη ζωή κάθε ατόμου, καθώς προκάλεσε πολλούς θανάτους, με αρνητικό αντίκτυπο επίσης στην παγκόσμια οικονομία και την απασχόληση, καθώς και στην ποιότητα ζωής της κοινωνίας με τη μορφή περιορισμών, Επιπλέον, σε κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το δικαίωμα στη στέγαση και την εκπαίδευση και τους περιορισμούς στην ιατρική περίθαλψη. Η πανδημία COVID-19 έχει επίσης επιπτώσεις στις δημοκρατικές συζητήσεις και στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο αντίκτυπος ήταν ακόμη πιο έντονος από την άποψη του φύλου, διότι, όπως σημείωσαν τα Ηνωμένα Έθνη (2020), "από την υγεία έως την οικονομία, την ασφάλεια έως την κοινωνική προστασία, οι επιπτώσεις του COVID-19 επιδεινώνονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια απλώς και μόνο λόγω του φύλου τους". Δεδομένης της προαναφερθείσας κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στους εταίρους το έργο HEARD, το οποίο επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στον δημοκρατικό διάλογο, στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην εργασία και τη ζωή των γυναικών μέσα από την οπτική του φύλου.

2
3

Η ΕΜΦΑΣΗ ΜΑΣ

Πού κατευθυνόμαστε;

Το HEARD εστιάζει στον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στον δημοκρατικό διάλογο, στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην εργασία και τη ζωή των γυναικών μέσα από την οπτική του φύλου. Η αναζήτηση μιας κατάλληλης απάντησης για την υπέρβαση της κρίσης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχικής δραστηριοποίησης των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων λήψης αποφάσεων του εκάστοτε κράτους. Με τη συμμετοχή εταίρων από 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σε όλες τις φάσεις του έργου στοχεύουμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου, τις δημοκρατικές αξίες και την απόλαυση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων του συγκεκριμένου κράτους. Όπως είδαμε, "ο κορονοϊός είχε αντίκτυπο σε πολλές πτυχές της δημοκρατίας σε χώρες ανά τον κόσμο - από την αναβολή εκλογών μέχρι την καταστολή, τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια πολιτών που διαμαρτύρονται μέχρι τη χρήση στρατιωτικής βίας για την επίλυση μακροχρόνιων συγκρούσεων και την εδραίωση της εξουσίας" (USGLC, 2021).

0
Εταίροι
0
Αποτελέσματα
0
Χώρες