Εταίροι

FACULTY OF ORGANISATION STUDIES IN NOVO MESTO

FOS

Το Faculty of Organisation Studies στο Novo mesto (FOS) της Σλοβενίας ιδρύθηκε το 2008 ως ανεξάρτητη Σχολή σύμφωνα με το σλοβενικό δίκαιο. Η FOS διαθέτει διαπιστευμένα προγράμματα σπουδών στη ποιότητα διαχείριση σε επίπεδο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού. Το FOS είναι καινοτόμο και προσανατολισμένο στην προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών και διαθέτει μέλη διδακτικού προσωπικού με πλούσια ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία στον τομέα.

Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga

FAJUB

Η FAJUB - Federation of Youth Associations of Braga είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί πολιτικά τις ενώσεις νέων της περιφέρειας της Braga σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η FAJUB σκοπεύει να αναδείξει τη σημασία του ρόλου των οργανώσεων στη μη τυπική εκπαίδευση των νέων της Braga για την ανάπτυξη του κινήματος νεολαίας στην περιοχή. Μέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης των νεανικών οργανώσεων επιδιώκεται ένα μέλλον με περισσότερες επιλογές, μια επίδειξη και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, ατομικής και συνεταιριστικής με τις κοινότητες και τους πληθυσμούς.

CITY DI VIMERCATE

VIMERCATE

Το Vimercate είναι μια ιταλική πόλη με 26156 κατοίκους, 23 χλμ. μακριά από το Μιλάνο, στην περιφέρεια της Lombardy. Η κρίση του COVID-19 επηρέασε δραματικά τις ζωές στο Vimercate, ιδίως στην περιφέρεια της Lombardy, καθώς η κατάσταση της πανδημίας ξεκίνησε ακόμη και πριν από άλλες περιοχές της Ιταλίας. Η ίδια η Ιταλία ήταν μια από τις πιο πληγείσες χώρες στην Ευρώπη και η πανδημία έχει βαθύνει τις προϋπάρχουσες ανισότητες, ιδίως τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η πόλη του Vimercate, χάρη στο γραφείο της EU Projects&Funds που είναι αφιερωμένο στη διαχείριση έργων της ΕΕ, έχει αποδεδειγμένη εμπειρία με έργα της ΕΕ που αποσκοπούν στην τόνωση τοπικών συζητήσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ρίχνουν σήμερα μακρά σκιά στη χρήση και την κατανάλωση πλαστικών. Από αυτή την άποψη, η Vimercate έχει δεσμευτεί να ευαισθητοποιήσει τον τοπικό πληθυσμό σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης Covid-19 στον δημοκρατικό διάλογο, την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ισορροπία εργασίας και ζωής των γυναικών.

NORDIC DIASPORA FORUM

NDF

Το Nordic Diaspora Forum (NDF) είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που εδρεύει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας με εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας και έρευνας. Στα χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο διαφόρων θεματικών περιοχών και ειδικών θεμάτων, όπως η επιχειρηματικότητα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η κοινωνική καινοτομία, η κλιματική αλλαγή (διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης & της αυξανόμενης ενέργειας), η κοινωνική ένταξη κ.λπ. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την ανάπτυξη της στρατηγικής διάδοσης, επικοινωνίας και αξιοποίησης. Επίσης, διαθέτουμε ένα δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων που θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε.

Ayuntamiento de Mislata

Ayto de Mislata

Η Mislata είναι μια ισπανική πόλη που βρίσκεται στην περιοχή της Valencia και εντός της μητροπολιτικής περιοχής της πόλης Valencia. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αστικά κέντρα της Mislata και της Valencia είναι ενωμένα και μόνο ένας δρόμος τα χωρίζει. Ο πληθυσμός της Mislata είναι 44.320 κάτοικοι και είναι μία από τις ευρωπαϊκές πόλεις με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού.

Associazione InCo ? Molfetta APS

InCo - Molfetta

Η InCo Molfetta δημιουργήθηκε το 2016 από μια ομάδα εθελοντών που επιθυμούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες κινητικότητας στο εξωτερικό σε νεαρά άτομα. Στόχος της InCo είναι να θέσει σε επικοινωνία διαφορετικούς πολιτισμούς χάρη σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ για νέα άτομα και ενήλικες. Υποστηρίζει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τα νέα άτομα και την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης.

Institute of Entrepreneurship Development

iED

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Ως σύγχρονος διεθνής οργανισμός, πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας και DIH, το iED παράγει και μεταφέρει τεχνογνωσία, ενισχύει τις επιχειρηματικές γνωστικές διαδικασίες και υποστηρίζει κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα σε όλη την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας το δίκτυό μας και την τεχνογνωσία μας σε ποικίλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα έρευνας και καινοτομίας με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, έχουμε δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο κόμβο γνώσης που καλύπτει τις ανάγκες του πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Using our network and our expertise in diverse EU-funded research and innovation projects focused on entrepreneurship, we have created an all-inclusive Knowledge Hub that covers the needs of the pan-European entrepreneurial ecosystem.

Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education

FECE

Η FECE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Αποστολή της είναι να προωθεί, να βοηθά και να υποστηρίζει την ανάπτυξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων και των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Η FECE προωθεί την ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης, ενθαρρύνει και οργανώνει δημιουργικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης με ανεξάρτητο και δημιουργικό χαρακτήρα. Το όραμά μας είναι να ενδυναμώσουμε τις διάφορες κοινότητες και τα κοινά-στόχους μέσω των τεχνών, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Η FECE υποστηρίζει τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των γενεών και την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων της κοινωνίας. Η FECE παρέχει υποστήριξη για τη διοργάνωση και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ερευνών και συνεδρίων.

CBE Sud Luberon Val de Durance

CBE

Το CBE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1982 και είναι αφιερωμένος στον διευρυμένο τοπικό κοινωνικό διάλογο. Εδρεύει στο Pertuis, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Στόχος του είναι η προώθηση της απασχόλησης, η ανάδειξη και η υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών. Ιδιωτικές ή δημόσιες, ατομικές ή συλλογικές, επιδιώκει να δημιουργήσει συνέργειες που συνδέονται με τις οικονομικές δραστηριότητες, τον χωροταξικό σχεδιασμό και το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο βασίζεται η ταυτότητα του νότιου Luberon. Η δημιουργία και η οργάνωση ενός CBE ανταποκρίνονται στην κοινή βούληση των τοπικών κοινωνικοοικονομικών φορέων. Αυτή η έκφραση της τοπικής δημοκρατίας διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα των δράσεων που διεξάγονται. Το CBE είναι επίσης κέντρο EUROPE DIRECT, επίσημο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες και τα οφέλη για τους πολίτες. It is based in Pertuis, South-East of France. Its objective is to promote employment, highlighting and supporting local initiatives. Private or public, individual or collective, it seeks to create synergies linked to economic activities, land planning and human potentials on which the South Luberon identity is based. The creation and organisation of a CBE respond to a common will of local socio-economic actors. This expression of local democracy assures the efficiency and pertinence of the actions conducted. CBE is also a EUROPE DIRECT centre, official network from the European Commission, which promotes the European values and benefits to citizens.

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

CARDET

Το CARDET (Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην ευρωμεσογειακή περιοχή για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ομάδα μας προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε διάφορους κλάδους για τον σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις. Αποστολή του CARDET είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, έρευνας αιχμής και ενδυναμωμένων ανθρώπων.