ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ

HEARD

Ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στις ποικίλες δημοκρατικές προσεγγίσεις μέσα από την οπτική του φύλου

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι τα εξής:

3 ενακτήριες εκδηλώσεις & 3 έρευνες ερωτηματολογίων

Πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" για τον εντοπισμό κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19,

3 πάνελ συζήτησης

Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής μέσω ανοιχτών συζητήσεων,

Ομαδική συζήτηση βάσει θεματολογίας

Μεταξύ των χωρών των εταίρων και επαγγελματιών από τον τομέα του δημοκρατικού διαλόγου, με επίκεντρο τα ανθρωπίνα δικαιωμάτα και ειδικότερα τα δικαιώματα των γυναικών,

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Να ακουστούμε

Το έργο HEARD εστιάζει στον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στον δημοκρατικό διάλογο, στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην εργασία και τη ζωή των γυναικών μέσα από την οπτική του φύλου. Η αναζήτηση μιας δέουσας απάντησης για την υπέρβαση της κρίσης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχικής δραστηριοποίησης των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων λήψης αποφάσεων ενός συγκεκριμένου κράτους. Με τη συμμετοχή εταίρων από 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σε όλες τις φάσεις του έργου στοχεύουμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου, τις δημοκρατικές αξίες και την απόλαυση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων του εκάστοτε κράτους.