Αποτελέσματα του έργου

3 ενακτήριες εκδηλώσεις & 3 έρευνες ερωτηματολογίων

Πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" για τον εντοπισμό κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19,

3 πάνελ συζήτησης

Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής μέσω ανοιχτών συζητήσεων,

Ομαδική συζήτηση βάσει θεματολογίας

Μεταξύ των χωρών των εταίρων και επαγγελματιών από τον τομέα του δημοκρατικού διαλόγου, με επίκεντρο τα ανθρωπίνα δικαιωμάτα και ειδικότερα τα δικαιώματα των γυναικών,

Διεθνές Συνέδριο

?The impact of COVID-19 crisis on diverse democratic perspectives through gender perspective?

Διακρατική συζήτηση με πολιτικούς εκπροσώπους

Διακρατικό εργαστήριο και δημοσιεύσεις

Διακρατική εκδήλωση κλεισίματος του έργου