Резултати на проекта

3 откриващи събития & 3 анкетни проучвания

Използваният подход е „отдолу-нагоре“. Анкетите са разпространявани в социалните медии и целят идентифициране на критични обществени проблеми по времето на Ковид-19.

3 дискусионни панела

Насърчаване на социално ангажиране чрез дебати

Групови дискусии по конкретни теми

Между страните партньори и професионалисти от сферите на демократичния дебат, правата на човека и правата на жените

Международна конференция

?The impact of COVID-19 crisis on diverse democratic perspectives through gender perspective?

Транснационална дискусия с участието на политически представители

Транснационален семинар и публикации

Транснационално заключително събитие