Политика за поверителност & GDPR - HEARD

Последна актуализация на 6 февруари 2023 г. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! Следните условия уреждат използването на уебсайта heard-project.eu, както и цялото съдържание и услуги, достъпни на или чрез уебсайта. Уебсайтът е собственост и се управлява от Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga. Уебсайтът се предлага при условие, че приемате без изменения всички условия, съдържащи се в него, и всички други правила за работа, политики (включително, без ограничение, Политиката за поверителност на HEARD) и процедури, които могат да бъдат публикувани периодично на този Уебсайт от консорциума на проекта. Моля да ги прочетете внимателно, преди да получите достъп до или да използвате Сайта. С достъпа до или използването на която и да е част от уебсайта, Вие се съгласявате да се обвържете с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, нямате право да осъществявате достъп до Уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА Подобно на повечето оператори на уебсайтове, HEARD събира нелична данни от вида, който уеб браузърите и сървърите обикновено предоставят, като например типа на браузъра, езиковите предпочитания, препращащия сайт, както и датата и часа на всяка заявка на посетителя. Целта на HEARD при събирането на нелични данни е да разбере по-добре как посетителите на HEARD използват неговия уебсайт, както и за разпространение на отчети за проекта.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРАЩА ЛИЧНОСТТА Някои посетители на уебсайта на HEARD избират да взаимодействат с HEARD по начини, които изискват от HEARD да събира информация с лична идентификация. Обемът и видът на информацията, която Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (оператор на уебсайта на HEARD) събира, зависят от естеството на взаимодействието. По-конкретно, ние молим посетителите, които се регистрират в платформата, да предоставят данни като Име и E-mail. HEARD събира такава информация само за нуждите на проекта CERV. HEARD не разкрива лична информация, освен както е описано по-долу. Посетителите винаги могат да откажат да предоставят информация, идентифицираща личността, с уговорката, че това може да им попречи да се включат в определени дейности, свързани с уебсайта.

ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (оператор на уебсайта HEARD) може да събира статистически данни за поведението на посетителите на уебсайта и за разпространение на информация за проекта. Въпреки това, Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (оператор на уебсайта HEARD) не разкрива лична информация, освен както е описано по-долу.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Проектът HEARD уважава Вашата поверителност и се задължава да събира, обработва и съхранява лични данни, получени чрез уебсайта https://heard-project.eu/, в съответствие с общите условия за защита на личните данни на проекта HEARD. Посетителите носят пълна отговорност за достоверността на личните данни и информацията за контакт. Ние използваме информацията за контакт, за да установим връзка с посетителя, когато това е необходимо или посетителят сам желае това. Когато посещавате сайта, някои данни (IP адрес, дата, час, адрес на страницата, от която идвате) се съхраняват на сървъра. Тези данни са анонимни и се използват само за статистическа обработка. Тъй като на уебсайта www.fos-unm.si има определени връзки към други уебсайтове, проектът HEARD не поема отговорност за съдържанието и защитата на личните данни на тези уебсайтове.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА В съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) ви информираме, че проектът HEARD ще използва Вашите лични данни само за целите, за които сте дали изричното си съгласие. Проектът HEARD няма да предава Вашите лични данни на трети страни без Вашето разрешение. В съответствие с това съгласие Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до оттеглянето им. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите обратно съобщение по електронна поща с тема HEARD UNSUBSCRIBE на адрес projektna-pisarna@fos-unm.si.

Като физическо лице, във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате право да поискате от администратора по всяко време:

  • достъп до Вашите лични данни и информация относно използването и обработването на Вашите лични данни; коригиране или изтриване на Вашите лични данни;
  • ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
  • прехвърляне на лични данни към друг управител на лични данни;
  • възражение срещу обработката на личните Ви данни и;
  • оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, когато основанието за обработване на личните данни е Вашето съгласие.

 

Можете да ни изпратите искането си във връзка с горепосочените права по електронна поща на адрес projektna-pisarna@fos-unm.si.


Ако имате подозрения, че личните Ви данни не се обработват по подходящ начин или има нарушение на описаните по-горе условия, тогава Ви съветваме да изпратите имейл на адрес projektna-pisarna@fos-unm.si с Вашето име, електронна поща и причина за Жалба за нарушение на GDPR.

Проектът HEARD с удоволствие ще отговори на всички допълнителни въпроси, свързани с обработката на лични данни. Въпросите могат да бъдат адресирани до projektna-pisarna@fos-unm.si..