Integritetspolicy & GDPR - HEARD

Senast uppdaterad 6 Februari 2023 LÄS NOGA. Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen heard-project.eu och allt innehåll och alla tjänster som finns tillgängliga på eller via webbplatsen. Webbplatsen ägs och drivs av Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga. Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar utan ändring alla villkor som finns här och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, HEARDs sekretess policy) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av projektets konsortium. Läs igenom detta noggrant innan du går in på eller använder webbplatsen. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. WEBBPLATSBESÖKARE I likhet med de flesta webbplatsoperatörer samlar HEARD in icke-personligt identifierande information av den typ som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig, t.ex. webbläsartyp, språkpreferens, refererande webbplats samt datum och tid för varje besökares begäran. HEARD’s syfte med att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå hur HEARD’s besökare använder sin webbplats samt för spridningsrapportering av projektet.

INSAMLING AV PERSONLIGT IDENTIFIERANDE INFORMATION Vissa besökare på HEARD’s webbplats väljer att interagera med HEARD på ett sätt som kräver att HEARD samlar in personligt identifierande information. Mängden och typen av information som Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (operatören av HEARD’s webbplats) samlar in beror på interaktionens art. Mer specifikt ber vi besökare som registrerar sig på plattformen att lämna uppgifter som namn och e-post. HEARD samlar in sådan information endast för CERV-projektets behov. HEARD avslöjar inte personligt identifierande information annat än enligt beskrivningen nedan. Och besökare kan alltid vägra att lämna ut personidentifierande information, med den reservationen att det kan hindra dem från att delta i vissa aktiviteter som är relaterade till webbplatsen.

AGGREGERAD STATISTIK Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (operatören av HEARD-webbplatsen) kan samla in statistik om besökarnas beteende på webbplatsen och för att sprida information om projektet. Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (operatör av HEARD-webbplatsen) avslöjar dock inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan.

SKYDD AV PRIVATLIVET Project HEARD respekterar din integritet och förbinder sig att samla in, behandla och lagra personuppgifter som erhållits via webbplatsen https://heard-project.eu/ i enlighet med Project HEARDs allmänna villkor för skydd av personuppgifter. Besökaren är ensam ansvarig för att personuppgifter och kontaktinformation är äkta. Vi använder kontaktuppgifterna för att etablera kontakt med besökaren när det är nödvändigt eller när besökaren själv vill det. När du besöker webbplatsen lagras vissa uppgifter (IP-adress, datum, tid, adress till den sida du kommer från) på servern. Dessa uppgifter är anonyma och används endast för statistisk bearbetning. Eftersom det finns vissa länkar på webbplatsen www.fos-unm.si till andra webbplatser tar projekt HEARD inget ansvar för innehållet och skyddet av privatlivet på dessa webbplatser.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER FÖR DEN SOM HÖRS I PROJEKTET I enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi dig om att project HEARD kommer att använda dina personuppgifter endast för det syfte som du uttryckligen har gett ditt samtycke till. Project HEARD kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. I enlighet med detta samtycke kommer dina personuppgifter att sparas tills de återkallas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande med ämnet HEARD UNSUBSCRIBE till adressen projektna-pisarna@fos-unm.si.

Som enskild person har du rätt att när som helst begära att den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter:

  • tillgång till dina personuppgifter och information om vår användning och behandling av dina personuppgifter;
  • rättelse eller radering av dina personuppgifter;
  • Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter;
  • överföring av personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig;
  • invändning mot behandlingen av dina personuppgifter och återkallande av samtycke till behandling av dina personuppgifter, om grunden för behandlingen av personuppgifter är ditt samtycke.

 

Du kan skicka oss din begäran om ovannämnda rättigheter via e-post till adressen projektna-pisarna@fos-unm.si.


Om du misstänker att dina personuppgifter inte behandlas på ett korrekt sätt eller om det finns ett brott mot de villkor som beskrivs ovan, rekommenderar vi dig starkt att skicka ett e-postmeddelande till projektna-pisarna@fos-unm.si med ditt namn, din e-postadress och orsaken till klagomålet om GDPR-överträdelse.

Project HEARD svarar gärna på eventuella ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter. Frågor kan ställas till projektna-pisarna@fos-unm.si..