Hörs du?

HEARD

Effekten av COVID-19-krisen på olika demokratiska perspektiv genom ett genusperspektiv

101080161

Resultat

Projektets resultat kommer att vara följande:

3 Lanseringsevenemang och 3 undersökningar

Genomförd via sociala medier med en bottom-up-strategi för att identifiera kritiska samhällsfrågor under COVID-19-krisen;

3 debattpaneler

Främja socialt engagemang genom debatter;

Ämnesbaserad gruppdiskussion

Mellan partnerländer och yrkesverksamma inom demokratisk debatt, mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet;

VÅRT SYFTE

Att bli hörd

Projektet HEARD fokuserar på hur COVID-19-krisen påverkar den demokratiska debatten, de grundläggande rättigheterna och kvinnors arbete och liv ur ett genusperspektiv. Sökandet efter ett lämpligt svar för att övervinna den kris som inträffade under COVID-19-pandemin bör vara ett resultat av deltagandet av olika arbetsmarknadens parter, det civila samhället och beslutsfattande organ i en viss stat. Genom att involvera partner från nio olika europeiska länder i projektets alla faser vill vi mäta effekterna av COVID-19-pandemin när det gäller respekten för rättsstatsprincipen, demokratiska värderingar och åtnjutandet av grundläggande mänskliga rättigheter, med särskild uppmärksamhet på de sociala rättigheterna för medborgare och invånare i den aktuella staten.