Ali ste SLIŠANI?

HEARD

Vpliv covida-19 na raznolike demokratične perspektive skozi perspektivo spola

101080161

Rezultati

Projektni rezultati bodo:

3 predstavitveni dogodki in 3 ankete

Izvedene prek družbenih medijev s pristopom „od spodaj navzgor” za prepoznavanje kritičnih družbenih dilem v času covida-19;

3 debatni paneli

Z namenom spodbujanje družbene angažiranosti skozi razprave

Tematsko obarvana skupinska razprava

Med partnerskimi državami in strokovnjaki s področja demokracije, človekovih pravic na splošno ter še bolj specifično ženskih pravic.

NAŠ CILJ

Biti SLIŠANI

Projekt HEARD se osredotoča na okrnjenost demokratične razprave v času covida-19, dojemanje posega na področje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v omenjenem obdobju ter porušenega razmerja med poklicnim in zasebnim življenjem žensk v obdobju covida-19, pri čemer bodo projektni partnerji omenjeno področje preučevali skozi perspektivo spola. Iskanje ustreznega odziva na premagovanje epidemičnega obdobja, ki se je zgodilo med epidemijo covida-19, bi moralo biti rezultat udeležbe vpletenosti različnih družbenih partnerjev, civilne družbe in odločitev v določeni državi. Z vključitvijo partnerjev iz 9 različnih evropskih držav v vse faze projekta želimo skozi podrobnejše preučevanje stališč državljanov in prebivalcev projektnih držav ter strokovnjakov iz omenjenih držav ovrednotiti vpliv epidemije covida-19 v smislu spoštovanja pravne države, demokratičnih vrednot in uživanja temeljnih človekovih pravic s posebno pozornostjo na socialnih pravicah državljanov in prebivalcev preučevane države.