O projektu HEARD

4

PROJEKT HEARD - 101080161 (CERV)

Kaj je CERV?

Cilj programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV: Citizens, Equality, Rights and Values programme) je zaščititi in spodbujati pravice in vrednote Evropske unije, kot so bile zapisane v pogodbi EU in Listini temeljnih pravic. Cilj programa CERV je prispevati k ohranjanju in nadaljnjem razvoju odprtih, pravičnih, demokratičnih, enakih in vključujočih društev, ki temeljijo na pravnem redu.

NAŠA ZGODBA

Kako smo začeli?

Epidemija covida-19 je vplivala na naša življenja na več načinov in se pokazala v številnih nezaželenih oblikah, kot je negativen vpliv koronavirusa na življenja posameznikov, povzročitve številnih smrti, negativen vpliv na svetovno gospodarstvo in zaposlovanje, ter na kakovost življenja v družbi v obliki omejitev socialnih pravic, kot so pravica do zaščite pred revščino in socialno izključenostjo, pravica do stanovanja in izobraževanja ter omejitev zdravstvene oskrbe. Prav tako smo lahko opazili različne odzive na demokratične razprave in uživanje temeljnih pravic v različnih državah Evrope. Vpliv je bil še izrazitejši z vidika spola, saj so, kot so zapisali Združeni narodi (2020), »od zdravja do gospodarstva, varnosti do socialne zaščite, negativni vplivi covida-19 na ženske in dekleta izrazitejši zgolj zaradi njihovega spola«. Glede na omenjeno situacijo je Evropska komisija odobrila projekt HEARD, ki se osredotoča na vpliv epidemičnega obdobja covida-19 na demokratično razpravo, uživanje temeljnih pravic ter na delo in življenje žensk z vidika enakosti spolov.

2
3

NAŠ FOKUS

Kam gremo?

Projekt HEARD se osredotoča na vpliv epidemičnega obdobja covida-19 na demokratično razpravo, uživanje temeljnih pravic ter na porušeno razmerje med poklicnim in zasebnim življenjem žensk z vidika enakosti spolov. Iskanje ustreznega odziva na premagovanje epidemičnega obdobja, ki se je zgodilo med epidemijo covida-19, bi moralo biti rezultat udeležbe vpletenosti različnih družbenih partnerjev, civilne družbe in odločitev v določeni državi. Z vključitvijo partnerjev iz 9 različnih evropskih držav v vse faze projekta želimo ovrednotiti vpliv epidemije covida-19 v smislu spoštovanja pravne države, demokratičnih vrednot in uživanja temeljnih človekovih pravic s posebno pozornostjo na socialnih pravicah državljanov in prebivalcev preučevane države. Kot smo videli, "je koronavirus vplival na številne vidike demokracije v državah po vsem svetu - od prelaganjavolitev do zapiranja družbe, aretacij in mučenja protestnikov do uporabe vojaške sile za reševanje dolgotrajnih konfliktov in utrditve moči" ( USGLC, 2021).

0
Partnerji
0
Rezultati
0
držav