Projektni rezultati

3 predstavitveni dogodki in 3 ankete

Izvedene prek družbenih medijev s pristopom „od spodaj navzgor” za prepoznavanje kritičnih družbenih dilem v času covida-19;

3 debatni paneli

Z namenom spodbujanje družbene angažiranosti skozi razprave

Tematsko obarvana skupinska razprava

Med partnerskimi državami in strokovnjaki s področja demokracije, človekovih pravic na splošno ter še bolj specifično ženskih pravic.

Mednarodna konferenca

?The impact of COVID-19 crisis on diverse democratic perspectives through gender perspective?

Mednarodna panelna razprava s političnimi predstavniki;

Mednarodna delavnica in publikacije

Mednarodni zaključni dogodek