Partnerji

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

FOS

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je bila ustanovljena leta 2008 in je po slovenskem pravu samostojna fakulteta. FOŠ ima akreditirana študijska programa Menedžment kakovosti na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni ter Menedžment v turizmu na dodiplomski ravni. FOŠ je inovativna fakulteta, je usmerjen k osebnemu razvoju študentov, profesorji, delujoči na omenjeni fakulteti, pa imajo bogate akademske in aplikativne izkušnje na teh področjih.

Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga

FAJUB

Fajub - Zveza mladinskih združenj Braga je organizacija, ki politično predstavlja mladinska združenja okrožja Braga tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Fajub namerava poudariti pomen vloge združenj v neformalni izobrazbi mladih iz Brage za razvoj mladinskega gibanja v regiji. Z usposabljanjem in razvojem mladinskih združenj se išče prihodnost z več priložnostmi, demonstrira in promovira se mladinskego podjetništvo, posameznika in povezovanje s skupnostmi in prebivalstvom.

CITY DI VIMERCATE

VIMERCATE

Vimercate je italijansko mesto s 26.156 prebivalci, 23 km stran od Milana, v regiji Lombardija. Covid-19 je močno vplival na življenje v mestu Vimercate, zlasti v območju Lombardije, ko so se razmere s pandemijo začele še pred drugimi regijami v Italiji. Italija je bila ena izmed najbolj prizadetih držav v Evropi in pandemija je poglobila že prej obstoječe neenakosti, zlasti neenakosti med spoloma, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poleg tega ima mesto Vimercate po zaslugi svoje EU projektne pisarne, ki je namenjena vodenju projektov EU, dokazano izkušnjo s projekti EU, katerih cilj je spodbuditi lokalne razprave za naslavljenje okoljskih težav, ki danes predstavljajo dolgoletno trajajoč izziv zaradi neustrezne uporabe in porabe plastike. V zvezi s tem je Vimercate zavezan k ozaveščanju o lokalnem prebivalstvu o učinkih covida-19 v demokratični razpravi, uživanju temeljnih pravic ter delovnega in življenjskega ravnovesja žensk.

NORDIC DIASPORA FORUM

NDF

Nordic Diaspora Forum (NDF) je raziskovalna organizacija, ki se nahaja v Stockholmu na Švedskem, in ki je izkušena na področju družbenih inovacij in raziskav. V svojih letih delovanja so aktivno vključeni v načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje projektov na evropski in nacionalni ravni pod različnimi tematskimi območji in posebnimi temami, kot so podjetništvo, IKT, socialne inovacije, podnebne spremembe (olajšanje zelene tranzicije), socialna vključenost itd. Lahko se lotijo razvoja strategije razširjanja, komunikacije in izkoriščanja, hkrati pa imajo široko mrežo deležnikov, ki jo lahko vključijo v nastajanje različnih projektov.

Ayuntamiento de Mislata

Ayto de Mislata

Mislata je špansko mesto, ki se nahaja v regiji Valencia in znotraj metropolitanskega območja mesta Valencia. Pri tem opozarjajo, da sta mestni središči Mislata in Valencia združeni in ju loči le ulica. V Mislati živi 44.320 prebivalcev in predstavlja eno izmed evropskih mest z najvišjo gostoto prebivalstva.

Associazione InCo ? Molfetta APS

InCo - Molfetta

Inco Molfetta je leta 2016 ustvarila skupina prostovoljcev, ki so bili mladim pripravljeni ponuditi možnosti mobilnosti v tujini. Namen InCo je vključiti komunikacijo v različne kulture zaradi šteivlnih programov EU za mlade in odrasle. Podpirajo razvoj ključnih veščin za mlade in priznanje neformalnega učenja.

Institute of Entrepreneurship Development

iED

Institute of Entrepreneurship Development (iED) je grška neprofitna organizacija, zavezana spodbujanju inovacij in izboljšanju podjetniškega duha. Kot najsodobnejša mednarodna organizacija, certificirano središče odličnosti in DIH, IED proizvaja in prenaša znanje in prenos, poveča podjetniške kognitivne procese in podpira vse podjetniške podvige po vsej Evropi. Z uporabo svoje mreže in strokovnega znanja na področju raznolikih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki jih financira EU, osredotočene na podjetništvo, so ustvarili vseobsegajoče središče znanja, ki zajema potrebe vseevropskega podjetniškega ekosistema. Using our network and our expertise in diverse EU-funded research and innovation projects focused on entrepreneurship, we have created an all-inclusive Knowledge Hub that covers the needs of the pan-European entrepreneurial ecosystem.

Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education

FECE

FECE je neprofitna organizacija s sedežem v Sofiji v Bolgariji, ustanovljena januarja 2014. Njihova naloga je spodbujati, pomagati in podpirati razvoj kulture, izobraževanja, inovacij in podjetniških lastnosti mladih in ljudi z manj priložnostmi. FECE spodbuja svobodo kulturnega izražanja, spodbuja in organizira ustvarjalne pobude na različnih področjih umetnosti, kulture, medijev in izobraževanja v neodvisni in ustvarjalni naravi. Njihova vizija je opolnomočiti različne skupnosti in ciljati na občinstvo z umetnostjo, kulturo in izobraževanjem. FECE pomeni ohranjanje kulturne dediščine med generacijami in razvoj medkulturnega dialoga med različnimi plastmi družbe. FECE nudi podporo organizaciji in izvajanju kulturnih dogodkov, seminarjev, raziskav in konferenc.

CBE Sud Luberon Val de Durance

CBE

CBE je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1982 in je namenjena razširjenemu lokalnemu socialnemu dialogu. Organizacija ima sedež v Pertuisu, na jugovzhodu Francije. Njihov cilj je spodbujati zaposlitev, poudariti in podpirati lokalne pobude. Zasebna ali javna, individualna ali kolektivna, želi ustvariti sinergije, povezane z gospodarskimi dejavnostmi, načrtovanjem zemljišč in človeškimi potenciali, na katerih temelji identiteta Južnega Luberona. CBE se odziva na skupno voljo lokalnih socialno-ekonomskih akterjev. Ta izraz lokalne demokracije zagotavlja učinkovitost in ustreznost opravljenih ukrepov. CBE je tudi center Europe Direct, ki predstavlja uradno mrežo Evropske komisije, ki spodbuja evropske vrednote in koristi državljanom. It is based in Pertuis, South-East of France. Its objective is to promote employment, highlighting and supporting local initiatives. Private or public, individual or collective, it seeks to create synergies linked to economic activities, land planning and human potentials on which the South Luberon identity is based. The creation and organisation of a CBE respond to a common will of local socio-economic actors. This expression of local democracy assures the efficiency and pertinence of the actions conducted. CBE is also a EUROPE DIRECT centre, official network from the European Commission, which promotes the European values and benefits to citizens.

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

CARDET

Cardet (Center za napredek raziskav in razvoja v izobraževalni tehnologiji) je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija za raziskave in razvoj s sedežem na Cipru, s partnerji po vsem svetu. Cardet je ena izmed vodilnih institucij v evro-meteranski regiji za raziskave in razvoj. Njihova ekipa si prizadeva ponuditi najkakovostnejše storitve v korist družbi. Sodelujejo z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi organi ter v različnih disciplinah pri oblikovanju rešitev za lokalne in svetovne izzive. Cardetovo poslanstvo je navdihniti izobraževanje za naslednje generacije in spodbujati raziskave, inovacije in razvoj s pomočjo praks, ki temeljijo na dokazih, vrhunskih raziskav in opolnomočenih ljudi.