projektes resultat

3 Lanseringsevenemang och 3 undersökningar

Genomförd via sociala medier med en bottom-up-strategi för att identifiera kritiska samhällsfrågor under COVID-19-krisen;

3 debattpaneler

Främja socialt engagemang genom debatter;

Ämnesbaserad gruppdiskussion

Mellan partnerländer och yrkesverksamma inom demokratisk debatt, mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet;

Internationell konferens

?The impact of COVID-19 crisis on diverse democratic perspectives through gender perspective?

Transnationell paneldiskussion med politiska företrädare

Transnationella seminarier och publikationer

Transnationellt slutarrangemang