Πολιτική απόρρητου & GDPR - HEARD

Τελευταία ενημέρωση 6 Φεβρουαρίου 2023 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση της ιστοσελίδας heard-project.eu και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στην ή μέσω της ιστοσελίδας. Ο δικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από την Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga. Η Ιστοσελίδα προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου της HEARD) και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτήν την Ιστοσελίδα από την κοινοπραξία του έργου. Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Όπως και οι περισσότεροι φορείς διαχείρισης ιστοτόπων, η HEARD συλλέγει μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης του τύπου που συνήθως παρέχουν οι διαδικτυακοί προγραμματιστές και οι διακομιστές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η γλωσσική προτίμηση, ο ιστότοπος παραπομπής, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος του επισκέπτη. Ο σκοπός του HEARD για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών αναγνώρισης είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες του HEARD χρησιμοποιούν τον ιστότοπό του, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διάδοση του έργου.

ΣΥΛΛΟΓH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ορισμένοι επισκέπτες του δικτυακού τόπου της HEARD επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το HEARD με τρόπους που απαιτούν από το HEARD να συγκεντρώνει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει η Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (φορέας διαχείρισης του δικτυακού τόπου HEARD) εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να παρέχουν στοιχεία όπως το Όνομα και το E-mail. Το HEARD συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του έργου CERV. Το HEARD δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (φορέας διαχείρισης του δικτυακού τόπου HEARD) μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά στη συμπεριφορά των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το έργο. Ωστόσο, η Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga (φορέας διαχείρισης του δικτυακού τόπου HEARD) δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το έργο HEARD σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και αναλαμβάνει να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του δικτυακού τόπου https://heard-project.eu/ σύμφωνα με τους γενικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου HEARD. Οι επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων επικοινωνίας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας για να έρθουμε σε επαφή με τον επισκέπτη, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή το επιθυμεί ο ίδιος ο επισκέπτης. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ορισμένα δεδομένα (διεύθυνση IP, ημερομηνία, ώρα, διεύθυνση της σελίδας από την οποία έρχεστε) αποθηκεύονται στον διακομιστή. Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστική επεξεργασία. Δεδομένου ότι στον ιστότοπο www.fos-unm.si υπάρχουν ορισμένοι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους, το project HEARD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε αυτούς τους ιστότοπους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HEARD Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σας ενημερώνουμε ότι το project HEARD θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Το project HEARD δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδειά σας. Σύμφωνα με αυτή τη συγκατάθεση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να ανακληθούν. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα HEARD UNSUBSCRIBE στη διεύθυνση projektna-pisarna@fos-unm.si.

Ως φυσικό πρόσωπο, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιούστε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο διαχείρισης ανά πάσα στιγμή:

  • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς,
  • διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
  • τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  • τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε άλλον διαχειριστή προσωπικών δεδομένων,
  • αντίρρηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας.

 

Μπορείτε να μας στείλετε το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα δικαιώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση projektna-pisarna@fos-unm.si.


Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τυγχάνουν ορθής επεξεργασίας ή υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, τότε σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο projektna-pisarna@fos-unm.si με το Όνομα, το E-mail σας και τον λόγο της καταγγελίας για παραβίαση του GDPR.

Το Project HEARD θα χαρεί να απαντήσει σε τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Οι ερωτήσεις μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση projektna-pisarna@fos-unm.si..